Контрол на късогледство

CONTROL MYOPIA
решение, което контролира прогресията на късогледството
се предлага в Очен център – Христови

Офталмологичните лещи с добавка на близко зрение са показали, че са ефективни както за коригиране, така и за забавяне на прогресията на късогледството. Тези лещи са с отделна допълнителна оптична сила в зоната на близкото зрение, която компенсира акомодационното изоставане в късогледството, докато горната част на лещата позволява пълна корекция на късогледството за зрението на далече. Тези лещи са прогресивни лещи с добавена стойност и дизайн, адаптиран към детската физиология.

Control Myopia-Design са офталмологични лещи с добавка за зрение на близко , както за корекция на късогледството, така и за контрол на късогледството през детството.

Лещите Control Myopia са базирани на дълбоко разбиране на естествената стойка и физиологията на късогледството на децата, за да се осигури добра ергономия и удобно зрение и да се осигури неинвазивно решение за контрол на късогледството.

По отношение на позата на децата приемат по-близко работно разстояние от възрастните, което води до по-голямо сближаване между задачите за далечно и близко зрение и децата също предпочитат да използват деклинация над главата. Тези констатации са взети под внимание при проектирането на страничното и вертикалното позициониране на визуалните зони в лещите.

Лещата е адаптирана към детската стойка . Дължината на прогресията е по-къса от тази за възрастните. Това е подходящо за по-близкото работно разстояние на децата и предпочитаното при използване наклона на главата (Фиг. 11).
леща за късогледство
Фиг. 11: Детска поза


В допълнение лещите Control Myopia са пригодени за специфичната визуална ергономичност. Те осигурява съобразено странично позициониране на всички визуални зони за повишен визуален комфорт и осигурява на детето по-добра визуална разделителна способност.
лещи за късогледство
Фиг. 12: Прогресия на късогледството при деца, носещи прогресивни лещи спрямо монофокални лещи за три години.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на съвременното научни проучвани неинвазивните методи като, офталмологичните лещи Control Myopia могат да бъдат предписани за ефективна корекция и контрол на късогледството.