Магазини

Варна ул.“Георги Бенковски“ № 50
тел. 052/606 085;   0899 572 787

Работно време(лятно): 10:00 – 19:00
Събота: 10:00 – 17:00
Работно време(зимно): 09:30 – 18:30
Събота: 10:00 – 17:00
Варна ул.“Дрин“ № 11
тел. 052/696 500;   0884 25 96 55

Работно време(лятно): 09:45 – 18:45
Събота: 10:00 – 17:00
Работно време(зимно): 09:15 – 18:15
Събота: 10:00 – 17:00

Магазин – Георги Бенковски 50

Кабинет 1

Кабинет 2


Магазин – Дрин 11

Кабинет 1